BOLA TAMPAR   

PSPTPO

PSPTPO 2011-2015


PENGURUSAN 
KELAB BOLA TAMPAR 2011  SMK SACRED HEART SIBU

Perancangan Strategik

(Tahun 2011 – 2015)

Perancangan Taktikal

(Tahun 2011)

Pelan Operasi

1.    Program Keahlian

1.1    Meningkatkan keahlian daripada Tingkatan Peralihan dan Tingkatan 1-3

TOV 2011

2011

2012

2013

2014

2015

37

40

43

46

49

52

1.  Projek Keahlian

Nama Projek:  Kempen keahlian

Objektif: 

Meningkatkan keahlian di kalangan Tingkatan Peralihan dan Tingkatan 1-3

Penetapan dasar:  Guru penasihat dan AJK

Aktiviti:

i.               Promosi dari kelas ke kelas oleh AJK

ii.             Promosi semasa bermesyuarat

iii.            Pertandingan antara kelas

Pemantauan:  Guru Penasihat

1.  Kempen Keahlian

Aktiviti:

i.               Promosi dari kelas ke kelas oleh AJK

ii.             Promosi semasa bermesyuarat

iii.            Pertandingan antara kelas

Nama Projek 1: 

Promosi dari kelas ke kelas oleh AJK

Tarikh Pelaksanaan:

Minggu kedua setelah sekolah dibuka kepada pelajar-pelajar tingkatan 1-3

Pelaksana:  AJK sesi 2011

Pelaksanaan:

a.             Notis pengambilan ahli-ahli baru diedar ke setiap kelas

b.            Borang keahlian dicetak dan diedarkan kepada ahli-ahli baru

Indikator Kejayaan:

Pertambahan bilangan ahli


Nama Projek 2:  Promosi semasa bermesyuarat

Tarikh Pelaksanaan:  Awal bulan Februari

Pelaksana:  AJK sesi 2011

Pelaksanaan:

Menjemput bekas pemain sekolah yang mewakili negeri untuk memberi ceramah

Indikator kejayaan:  Penambahan bilangan ahli

Nama Projek 3:  Pertandingan Antara Kelas

Tarikh Pelaksanaan:  Bulan Mei

Pelaksana:  AJK sesi 2011

Kos:  RM30

Pelaksanaan:

a.             Urusan pertandingan

b.            Pertandingan

Indikator kejayaan:

Menarik minat pelajar dan seterusnya penambahan bilangan ahli 

2.    Program Latihan Berkualiti

2.1    Meningkatkan kualiti cara melatih

2.2    Pelajar mendapat latihan yang berkualiti

2.  Projek meningkatkan kualiti latihan

Nama Projek: 

Meningkatkan kualiti melatih ahli-ahli kelab

Objektif:

i.               Meningkatkan pengetahuan guru penasihat dalam kejurulatihan terutamanya, dari segi strategi dan taktik pengurusan pasukan sekolah

ii.             Meningkatkan kualiti melatih pemain-pemain melalui berbagai teknik dan taktik yang betul dan berkesan

Penetapan dasar:

Pelaksana kejurulatihan dan guru penasihat

Aktiviti:

i.               Menghadiri kursus kejurulatihan

ii.             Jurulatih luar dan guru penasihat melatih pemain-pemain

Pemantauan: 

PK Kokurikulum dan Pengetua

2.  Mengadakan Latihan Berkualiti

Aktiviti:

1.            Menghadiri kursus kejurulatihan yang dianjurkan oleh mana-mana pihak

2.            Mendapatkan khidmat seorang jurulatih luar

Nama Projek 1:  Kursus Kejurulatihan

Tarikh Pelaksanaan:  Jika ditawarkan

Pelaksana:  Guru penasihat

Kos:  RM50

Pelaksanaan:

Pihak sekolah mencalonkan guru penasihat untuk berkursus jika ada

Indikator kejayaan: 

Kualiti latihan meningkat dan seterusnya mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan Bahagian Sibu

Nama Projek 2: 

Jurulatih luar dan guru penasihat

Tarikh Pelaksanaan:  Sepanjang tahun

Pelaksana:  Guru Penasihat dan Jurulatih

Pelaksanaan:

a.             Mendapat kelulusan pihak sekolah

b.            Menghubungi Persatuan Bola Tampar Sarawak

c.             Pembentukan pasukan sekolah

d.            Latihan berjadual

Indikator kejayaan:

Kualiti latihan meningkat dan seterusnya mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan Bahagian Sibu 

3.    Program Pencapaian

3.1    Meningkatkan kedudukan dalam pertandingan Bahagian Sibu bagi kategori 18 tahun ke bawah

TOV 2011

2011

2012

Naib Johan

Naib Johan

Naib Johan

2013

2014

2015

Naib Johan

Naib Johan

Johan

3.2    Menambahkan penglibatan ahli di bawah umur 18 tahun sebagai wakil pasukan sekolah dipilih untuk mewakili pasukan bahagian dan pasukan negeri

Tahun

TOV 2011

2011

2012

Bahagian

4

4

4

Negeri

1

2

2

Tahun

2013

2014

2015

Bahagian

4

4

5

Negeri

2

2

2

3.  Projek Meningkatkan Pencapaian

Nama Projek:

Meningkatkan pencapaian melalui latihan intensif, perlawanan persahabatan dan pertandingan

Objektif:

i.               Meningkatkan kemahiran ahli-ahli melalui latihan mingguan, iaitu 3 kali seminggu

ii.             Menambahkan pengetahuan ahli-ahli melalui tunjuk ajar

iii.            Meningkatkan keyakinan dan semangat berpasukan melalui interaksi antara ahli-ahli

Penetapan dasar:  Guru penasihat

Aktiviti:

i.               Latihan intensif berjadual

ii.             Perlawanan Persahabatan

iii.            Pertandingan

Pemantauan:  Guru penasihat

3.  Meningkatkan Pencapaian

Aktiviti:

i.               Latihan intensif berjadual

ii.             Perlawanan Persahabatan

iii.            Pertandingan

Nama Projek 1:  Latihan intensif berjadual

Tarikh Pelaksanaan: 

Mulai pertengahan bulan Januari, 2 minggu sekali pada petang hari Selasa, Khamis dan Sabtu pada jam 1600-1800

Pelaksana:  Guru Penasihat

Alatan:  20 biji bola

Pelaksanaan:

a.             Pemilihan pasukan sekolah

b.            Memberi jadual latihan intensif sepanjang tahun

Indikator kejayaan:

Mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan Bahagian Sibu

Nama Projek 2:  Perlawanan Persahabatan

Tarikh Pelaksanaan: 

Antara bulan Mei hingga bulan Oktober

Pelaksana:  Guru Penasihat

Pelaksanaan:

a.             Perlawanan Persahabatan mengikut peringkat umur

b.            Perlawanan Persahabatan dengan sekolah-sekolah terpilih

Indikator kejayaan:

a.             Menambahkan pengetahuan ahli-ahli bermain dalam gelanggang

b.            Meningkatkan keyakinan dan semangat berpasukan dalam gelanggang pertandingan yang akan datang

Nama Projek 3:  Pertandingan

Tarikh Pelaksanaan: 

a.             Pertandingan Persahabatan 2 minggu sekali pada hari Ahad sebelah petang jam 1630-1830

b.            Berdasarkan kepada pertandingan yang dianjurkan oleh:

·        Gabungan Pelajaran Sibu

·        Persatuan Bola Tampar Sibu

Pelaksana:  Guru Penasihat

Pelaksanaan:

Mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan yang dianjurkan sepanjang tahun

Indikator kejayaan:

Lebih banyak ahli dipilih bagi mewakili sekolah, Bahagian dan Negeri 

4.  Program melengkapkan prasarana

Memastikan kemudahan dan keperluan kelab

4.  Tindakan melengkapkan prasarana

Nama Projek:  Melengkapkan prasarana

Objektif:

Memastikan kemudahan dan keperluan sentiasa mencukupi untuk aktiviti kelab

Penetapan dasar:  Guru Penasihat

Aktiviti:

Memesan keperluan-keperluan melalui sekolah

Pemantauan:  PK Kokurikulum

4.  Pemesanan alatan

Aktiviti:  Memesan alatan

Nama Projek:  Pemesanan alatan

Tarikh Pelaksanaan:  Awal tahun

Pelaksana:  Guru Penasihat

Kos:  RM 1000.00

Pelaksanaan:

a.             Menetapkan alatan yang perlu dibeli

b.            Buat anggaran kos

c.             Berbincang dengan PK Kokurikulum

d.            Mengisi borang pesanan

e.             Mendapatkan kelulusan pengetua

Indikator kejayaan:

Mendapat alatan yang diperlukan