BOLA TAMPAR   

Perjumpaan

Rekod Aktiviti 2011

Rekod Aktiviti/Perjumpaan/Mesyuarat

Aktiviti no: 1                 Tarikh:  12/1/2011        Masa:  1630-1830 

Aktiviti: Latihan Fizikal Ringan   Tempat:  Gelanggang Bola Tampar 

Guru Hadir:  Tiong Kung Jim / Tiong Tuang Ching

Bilangan Kehadiran :        (Ruj. Rekod Kehadiran)                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

2

3

4

Larian Kecil sebanyak 5 pusingan lari pergi-balik

Larian berlangkah besar sebanyak 2 pusingan lari pergi-balik

Memanaskan badan

Lari berpasukan

Lompatan di net bola tampar mengikut langkah yang betul

Menyangga bola secara berpasangan / bola pertama / pasukan

Menyejukkan badan

10 minit

5 minit

10 minit

10 minit

15 minit

1 jam

10 minit

Disediakan Oleh:                                                                      Disahkan Oleh: 

________________________                                      _______________________

    (     Ting We Huat    )                                                     (    Tiong Kung Jim   )

         Setiausaha                                                                 Guru Penasihat

Aktiviti no:  2                Tarikh:  14/1/2011       Masa:  1630-1830 

Aktiviti: Latihan Fizikal Ringan   Tempat:  Gelanggang Bola Tampar 

Guru Hadir:  Tiong Kung Jim / Tiong Tuang Ching

Bilangan Kehadiran :        (Ruj. Rekod Kehadiran)                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

2

3

4

Larian Kecil sebanyak 5 pusingan lari pergi-balik

Larian berlangkah besar sebanyak 2 pusingan lari pergi-balik

Memanaskan badan

Lari berpasukan

Lompatan di net bola tampar mengikut langkah yang betul

Menyangga bola secara berpasangan / bola pertama / pasukan

Menyejukkan badan

10 minit

5 minit

10 minit

10 minit

15 minit

1 jam

10 minit

Disediakan Oleh:                                                                      Disahkan Oleh: 

________________________                                           ____________________

    (     Ting We Huat    )                                                         (    Tiong Kung Jim   )

    Setiausaha                                                                            Guru Penasihat

Aktiviti no: 3                 Tarikh:  16/1/2011                   Masa: 1630-1730 

Aktiviti: Mesyuarat Agung                     Tempat:  Kelas 5A6 

Guru Hadir:  Tiong Kung Jim / Tiong Tuang Ching

Bilangan Kehadiran :        (Ruj. Rekod Kehadiran)                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

2

3

4

5

6

7

Ucapan Guru Penasihat

Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Lalu Membentangkan Laporan Tahunan 2010

Membentang dan Mengesahkan Laporan Kewangan

Pemilihan AJK Tahunan 2011

Ucapan Pengerusi Baru

Lain-lain Perkara

Guru Penasihat

Semua Ahli

Pengerusi

Disediakan Oleh:                                                                      Disahkan Oleh: 

________________________                                         ________________________                       

 (     Ting We Huat    )                                                            (   Tiong Kung Jim   )

    Setiausaha                                                                            Guru Penasihat

Aktiviti no: 4                             Tarikh:  19/1/2011                   Masa: 1630-1830 

Aktiviti: Latihan Permainan Asas           Tempat:  Gelanggang Bola Tampar 

Guru Hadir:  Tiong Kung Jim / Tiong Tuang Ching

Bilangan Kehadiran :        (Ruj. Rekod Kehadiran)                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

2

3

4

Larian Kecil sebanyak 6 pusingan lari pergi-balik

Larian Laju sebanyak 1 pusingan lari pergi-balik

Memanaskan badan

Larian Kecil bersama jenis gerak geri

Lompatan di net bola tampar mengikut langkah yang betul

Menyangga bola secara berpasangan / bola pertama / pasukan

Smesy bola

Menyejukkan badan

12 minit

3 minit

10 minit

10 minit

15 minit

40 minit

20 minit

10 minit

Disediakan Oleh:                                                                      Disahkan Oleh: 

________________________                                             ______________________                       

 (    Ting We Huat    )                                                               (    Tiong Kung Jim   )

    Setiausaha                                                                            Guru Penasihat